D I V I A S

Зареждане

Дигитална стратегия

Какво представлява услугата дигитална стратегия?

Какво представлява услугата?

Ние разбираме колко е важно в наши дни онлайн присъствието на всеки бизнес. За постигане на бизнес целите е необходима добра дигитална стратегия, която да следвате.

Онлайн присъствието Ви е съвкупност от всички потоци за информация, в които присъствате. Ние от Дивиас можем да Ви предложим изграждането на такава стратегия, съобразена с пазара, в който оперирате, конкуренцията Ви и бюджета, с който разполагате. Ето някои ключови елементи, които включва дигиталната стратегия:

  • Анализ на поставените цели, бизнес модел, целева аудитория;
  • Определяне на целеви пазар и целева аудитория, към които трябва да се насочат усилията по дигиталния маркетинг;
  • Избор на най-подходящите цифрови канали и инструменти, за постигане на поставените цели;
  • Разработване на стратегия, детайлен план и график за изпълнение;
  • Имплементация на стратегията, следене на реализацията и оценка на резултатите.
Как дигиталната стратегия ще подобри бизнеса Ви?

Как дигиталната стратегия ще подобри бизнеса Ви?

Целта на услугата за дигитална стратегия е да помогне на клиента да оптимизира своето онлайн присъствие, да привлече и ангажира целевата аудитория и да постигне своите бизнес цели чрез ефективно използване на цифровите канали и инструменти.

Какъв период от време обхваща тази стратегия?

Дигиталната стратегия може да бъде за период от 1 месец до 1 година, но е добра практика да се преразглежда на края на всеки месец и всяко тримесечие с цел подобряването и спрямо новите нужди на компанията.

На каква база се подбират местата, където да бъде пусната реклама?

Съобразяваме се спрямо Вашия бизнес и сферата, в която оперира. Също се взима предвид и бюджета Ви. Изследва се поведението на целевата аудитория, интересите и предпочитанията им в онлайн средата. В зависимост от успеха на рекламите, местата, където се рекламира бизнеса Ви може да се променят при преразглеждане на плана, за да може да се гарантира възможно най-добрия ROAS (възвръщаемост на разходите за реклама).

Как изглежда една стратегия?

Дигиталната стратегия, на кратко, е списък от препоръки за развитието и популяризирането на бизнеса Ви онлайн. За да гарантираме прозрачност, ние изготвяме Road map - визуализация на предложението по видове маркетинг и месеци от годината.

Как мога да разбера, дали кампаниите са успешни?

Освен чрез нарастването на броя потребители и посещения в социалните мрежи и уебсайта Ви, ще Ви изпращаме статистики с информация за постигнатите резултати.

900 +

Работни станции

80 +

Сървъра

50 +

Уеб страници

20 +

Клъстера за виртуализация

Доволният клиент е наш приоритет!