D I V I A S

Зареждане

Архив на база от данни за медицински софтуер

Архив на база от данни за медицински софтуер

Какво представлява услугата?

Ние знаем и разбираме в наши дни колко голяма е зависимостта на здравеопазването от използването на медицински софтуер. Знаем каква е важността на тези данни за вас, поради тази причина направихме специално предложение за вас, което да защити данните Ви.

В наши дни финансовата стойност на данните многократно надхвърля стойността на техниката необходима за съхранението им. Същевременно данните са най-уязвими, тъй като са заплашени от различни видове опасности, като например:

  • Бедствия и аварии;
  • Технически неизправности на софтуера и хардуера;
  • Компютърни вируси;
  • Човешки грешки.
Какво е решението на проблема?

Какво е решението на проблема?

Специално за вас създадохме система, благодарение на която можем да изпращаме резервни архивни копия на данните ви до отдалечен сървър. По този начин, каквото и да се случи можем да възстановим данните ви до последната версия, които имаме на нашия сървър.

Винаги ли могат да се възстановят данни?

Да, възстановявали сме данни, както след изтриване на твърдия диск, така и след като компютърната мрежа е била атакувана и заразена от криптовируси.

Може ли 3-то лице да получи неправомерен достъп до данните?

Данните се съхраняват в едни от най-модерните центрове за данни в Европа, като ние ги съхраняваме в криптиран вид. Това ни позволява да гарантираме сигурността на данните ви, покривайки всички изисквания на българските и европейски регулации за защита на личните данни.

Ежедневно проверяваме дали да постъпили на сървъра данни от вас и ако забележим липса на постъпили данни, наш специалист ще се свърже с вас, за да може да установи и отстрани проблема. По този начин гарантираме възможността да успеем да възстановим данните в необходимия за вас момент.

Каква е цената на услугата?

Услугата Архивиране и наблюдение на данни на годишна база за 1 лекар за едно работно място е 144 лв. с включено зДДС. По този начин можете да си гарантирате спокойствие и да не се притеснявате за данните на вашите пациенти.

Медицински центрове или лаборатории

За по-големи медицински центрове или лаборатории цената се изчислява в зависимост от данните, които трябва да съхраняваме при нас.

900 +

Работни станции

80 +

Сървъра

50 +

Уеб страници

20 +

Клъстера за виртуализация

Доволният клиент е наш приоритет!