D I V I A S

Зареждане

Insa motor oils

Insa-motor-oil - адаптивен дизайн
Insa-motor-oil - начална страница
Insa-motor-oil - страница Статии и новини
Insa-motor-oil - страница Извънпътна техника

Insa motor oils

Insa Motor Oils са едни от лидерите на пазара в България за производство на смазочни масла за превозни средства.

Проблеми, с които се е сблъскал клиентът

Компанията се нуждае от онлайн магазин, който да отговаря на функционалните им изисквания.

Цел на проекта

Да бъде изработен онлайн магазин, по прототип реализиран от Графис, подходящ за голям производител и да могат да бъдат обслужвани малки и големи клиенти, както в България, така и извън нея. За целта, трябва да разработи лесен начин за добавяне на продукти, който е частично автоматизиран.

  • Изработка на уебсайт - онлайн магазин;
  • Изработка на комплексна софтуерна функционалност

Детайли за проекта

Клиент
Insa motor oil
Категория
Онлайнмагазин
Услуги
Изработка на онлайн магазин
Време
3 месеца
Дата
Юни 2022

Подход

Нашият екип от специалисти раздели проекта на няколко основни стъпки:

  • Анализ на нуждите на компанията за разрастването на пазара ѝ
  • Избиране на подходящ подход за разработка на онлайн магазина
  • Реализиране на уебсайта на база готов дизайн, предоставен от Графис
  • Създаване на модул за полуавтоматизирано добавяне на продукти в онлайн магазина, които се инпортират от Excel файл

След анализ на нуждите на клиента, екипът ни избра OpenCart, като най-подходящата платформа за направата на функционалностите за онлайн магазин и създаване на допълнителен модул за полуавтоматизирано въвеждане на продукти.

Специфики и допълнителни функционалности

Специфично за този проект е нуждата на клиента да добавя продукти от предварително изготвени файлове. Тази функционалност улеснява добавянето, подновяването и редактирането на продуктите, както и процеса за синхронизиране на складово пространство и онлайн магазина. За целта разработихме модул за добавяне на продуктите, което е интегрирано в онлайн магазина.

Резултати

Онлайн магазинът става активен през средата на 2022 година.

  • Insa motor oil улеснява метода си на продажба
  • Компанията има възможност за онлайн продажби на продуктите си
  • Компанията поддържа доставки извън страната, за да може лесно да достигне и до чуждестранни клиенти

Доволният клиент е наш приоритет!