D I V I A S

Зареждане

BioPlace

Bioplace - адаптивен дизайн
Bioplace - начална страница
Bioplace - страница Продукти
Bioplace - страница Самостоятелен продукт

BioPlace

BioPlace са екип от специалисти, занимаващи се активно в сферата на биотехнологиите. Компанията предлага на потребителите широка гама от висококачествени хранителни добавки, естествени здравословни продукти, натурална козметика, уреди и устройства, както и възможности за образование и мотивация, уповавайки се на съвременните биологични технологии.

Проблеми, с които се е сблъскал клиентът

Липсата на онлайн пространство, което да описва, предлага и популяризира продуктите и услугите на компанията.

Цел на проекта

Да се изгради онлайн присъствието на BioPlace, така че компанията да популяризира предлаганите от нея продукти и услуги и да вдъхне доверие на бъдещите си потенциални клиенти. Процесът за излизането на бизнеса в онлайн пространството включва:

  • Изработка на уебсайт - онлайн магазин
  • Изработка на маркетингови кампании, които да разпространят компанията и предлаганите от нея продукти и услуги в социалните мрежи

Детайли за проекта

Клиент
BioPlace
Категория
Онлайн магазин
Услуги
Изработка на онлайн магазин, Маркетинг
Време
2 месеца
Дата
30 Август 2021

Подход

Нашият екип от специалисти раздели проекта на няколко основни стъпки:

  • Анализ на конкуренцията и нуждите на потребителите
  • Изготвяне на консистентна визуална идентичност, базирана на идеалите на компанията
  • Планиране и структуриране на информацията, която трябва да бъде предадена на потребителите в сайта
  • Изготвяне на функционалностите на уебсайта
  • Стартови маркетингови кампании, които да привлекат потребители и да ги запознаят с компанията

Резултати

Онлайн магазинът е достъпен в онлайн пространството в рамките на кратък срок, за да могат предлаганите продукти и услуги да достигнат до по-широка аудитория.

Доволният клиент е наш приоритет!